Điều chỉnh quy tắc bảo vệ thiết bị thông minh trong Châu Âu

Điều chỉnh quy tắc bảo vệ thiết bị thông minh trong Châu Âu

VTVvn - EU đã thống nhất quy tắc bảo vệ thiết bị thông minh trong Đạo luật về khả năng phục hồi trên không gian mạng nhằm đảm bảo an toàn cho các thiết bị điện tử kết nối Internet

Đạo luật về khả năng phục hồi trên không gian mạng khi có hiệu lực sẽ áp dụng cho tất cả các sản phẩm kết nối trực tiếp hoặc gián tiếp với thiết bị khác hoặc một mạng chung.

Các nhà sản xuất sẽ cần đánh giá rủi ro an ninh mạng đối với sản phẩm của họ, thông báo và thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục sự cố trong suốt vòng đời của sản phẩm hoặc tối thiểu trong 5 năm.

Bộ trưởng chuyển đổi số của Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng các thiết bị kết nối cần tuân theo mức độ an ninh cơ bản khi được bán ở EU, đảm bảo sự bảo vệ cho doanh nghiệp và người tiêu dùng trước các mối đe dọa trực tuyến.