Sự Cố Nghiêm Trọng đã được Khắc Phục bởi Bricks Builder Phổ Biến và Đang Bị Khai Thác

Sự Cố Nghiêm Trọng đã được Khắc Phục bởi Bricks Builder Phổ Biến và Đang Bị Khai Thác

Bricks Visual Site Builder for WordPress vừa mới khắc phục một lỗ hổng nghiêm trọng được xếp hạng 9.8/10 và đang bị khai thác một cách tích cực.

Giới Thiệu về Bricks Builder

Bricks Builder là một chủ đề phát triển WordPress phổ biến giúp tạo ra các trang web hấp dẫn và hoạt động nhanh chóng trong vài giờ, mà nếu làm từ đầu mà không có nó, có thể tốn đến $20,000 và thời gian phát triển. Sự dễ sử dụng và các thành phần phát triển cho CSS đã khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các nhà phát triển.

Lỗ Hổng RCE Chưa Xác Thực

Bricks Builder bị ảnh hưởng bởi một lỗ hổng thực thi mã từ xa (RCE). Nó được xếp hạng 9.8/10 trên Hệ thống Điểm Scoring Lỗ Hổng Phổ Biến (CVSS), gần như ở mức cao nhất.

Khai Thác Lỗ Hổng Đang Diễn Ra

Theo Adam J. Humphreys (LinkedIn), người sáng lập của công ty phát triển web Making 8, lỗ hổng đang bị khai thác một cách tích cực. Cộng đồng Facebook của Bricks Builder được cho là đang phản hồi với thông tin về cách phục hồi từ lỗ hổng.