Cải Thiện Hiệu Suất Trang Web với Hai Plugin Mới Từ WordPress

Cải Thiện Hiệu Suất Trang Web với Hai Plugin Mới Từ WordPress

Bài viết này giới thiệu về hai plugin mới từ WordPress Core Performance Team, giúp cải thiện hiệu suất trang web với công nghệ mới, bao gồm cải thiện tốc độ tải trang và hình ảnh lazy-loaded.

Đội Ngũ Hiệu Suất Cốt Lõi Của WordPress

Đội ngũ Hiệu Suất Cốt Lõi của WordPress vừa phát hành hai plugin sử dụng công nghệ mới để tăng tốc độ tải trang web trước khi người dùng nhấp vào một liên kết cùng với việc cải thiện tốc độ tải hình ảnh lazy-loaded.

Đội ngũ Hiệu Suất Cốt Lõi của WordPress chịu trách nhiệm phối hợp với các nhóm phát triển cốt lõi WordPress khác nhau để cải thiện hiệu suất và thực hiện các dự án ảnh hưởng trực tiếp đến việc cải thiện hiệu suất cốt lõi WordPress.

Kế hoạch ban đầu cho Đội ngũ Hiệu Suất bao gồm lãnh đạo trong việc thành lập các nhóm làm việc, phối hợp các nhiệm vụ hành chính ban đầu (kênh slack, họp hàng tuần, lên lịch đề cử đại diện nhóm làm việc, v.v.), tạo tuyên bố nhiệm vụ cho đội, phối hợp các lĩnh vực cần giải quyết, định rõ phạm vi và lộ trình.

Một số cải tiến hiệu suất cho WordPress được thử nghiệm đầu tiên trong các plugin trước khi được tích hợp vào phiên bản tương lai của WordPress. Người dùng tải xuống các plugin có thể là người đầu tiên trên thế giới sử dụng và hưởng lợi từ những cải thiện về tốc độ tải trang web.

Plugin đầu tiên và phổ biến nhất được phát hành bởi Đội Hiệu Suất là plugin Performance Lab với năm module có thể bật/tắt tùy thuộc vào nhu cầu người dùng.

Hai plugin mới được công bố hôm nay là Auto-sizes for Lazy-loaded ImagesSpeculation Rules, cả hai đều cải thiện hiệu suất theo hai cách khác nhau.

Plugin Mới Auto-sizes for Lazy-loaded Images

Lazy-loading là một kỹ thuật tối ưu hiệu suất giúp trì hoãn việc tải hình ảnh không quan trọng để cải thiện thời gian tải trang. Hình ảnh cần thiết cho việc hiển thị phần thấy trên trang web sẽ được tải trước, trong khi những hình ảnh không cần thiết sẽ được trì hoãn cho đến khi người dùng cuộn trang và cần đến hình ảnh đó.

Plugin này tích hợp một thuộc tính HTML lazy loading mới gọi là sizes='auto' để đặt thuộc tính 'sizes' thành 'auto' cho hình ảnh lazy-loaded sử dụng 'srcset' và tăng tốc độ tải xuống cho những hình ảnh sẽ cần khi người dùng cuộn trang.

Thuộc tính sizes='auto' cho hình ảnh là một phần của đặc tả hình ảnh đáp ứng trong HTML, nhưng nó không liên quan trực tiếp đến lazy-loading. Thay vào đó, thuộc tính sizes được sử dụng với srcset để cung cấp cho trình duyệt các kích thước hình ảnh cần thiết để hiển thị hình ảnh ở các kích cỡ màn hình khác nhau. Trình duyệt sau đó có thể chọn nguồn hình ảnh phù hợp nhất từ srcset.

Plugin Mới Speculation Rules

Plugin Speculation Rules tận dụng Speculation Rules API để tải các tài nguyên của trang web mà người dùng có khả năng yêu cầu. Plugin này dự đoán rằng một trang web sẽ được yêu cầu và bắt đầu tải trước trang web trước khi người dùng nhấp vào một liên kết.

Mô tả chính thức của plugin giải thích: 'Sử dụng Speculation Rules API để tiền xử lý các URL liên kết khi người dùng di chuột qua mặc định.'

API Speculation Rules được thiết kế để cải thiện hiệu suất duyệt web bằng cách cho phép trang web cung cấp gợi ý cho trình duyệt về các liên kết tiềm năng mà người dùng có thể nhấp để chuyển đến một trang web khác. Trình duyệt sau đó có thể tiền tải hoặc tiền xử lý tài nguyên dựa trên khả năng người dùng truy cập trang web mới.

Theo tài liệu của plugin: 'Mặc định, plugin được cấu hình để tiền xử lý URL phía trước của WordPress khi người dùng di chuột qua liên kết liên quan. Điều này có thể được tùy chỉnh thông qua phần 'Speculation Rules' dưới Cài đặt > Đọc.