Chiến lược SEO hiệu quả cho mở rộng vùng lãnh thổ

Chiến lược SEO hiệu quả cho mở rộng vùng lãnh thổ

Xây dựng một chiến lược SEO hiệu quả cho việc mở rộng vùng lãnh thổ đòi hỏi nhiều hơn chỉ là các điều chỉnh kỹ thuật. Điều chỉnh cách tiếp cận tiếp thị của bạn theo đa dạng dân số và sắc thái ngôn ngữ.

Google Business Profile (GBP)

Nếu bạn địa phương hoặc có bước chân quốc gia, khi mở rộng, hãy đảm bảo cập nhật khu vực bạn phục vụ hoặc dịch vụ theo vị trí. Điều này giúp các công cụ tìm kiếm hiểu nơi bạn đang cung cấp dịch vụ, kích thước của bạn là gì và khi nào khách hàng có thể truy cập vào các sản phẩm của bạn.

wikidata considers greenland north america

wikidata considers greenland north america

Bạn cũng có thể khởi chạy các hồ sơ mới cho các địa điểm mới. Chỉ cần đảm bảo xác minh quyền sở hữu cho mỗi hồ sơ và duy trì chúng lên đến ngày. Điều này bao gồm cả giờ làm việc và đóng cửa trong ngày lễ.

Schema

Bạn có schema về khu vực phục vụ hoặc tổ chức trên trang web hoặc trang không? Hãy chắc chắn điền và cập nhật các trường 'khu vực phục vụ' bằng cách tham khảo Wikipedia hoặc các bài viết trên Wikipedia.

Wikidata có hầu hết mọi thành phố, quận, bang, quốc gia và khu vực để giúp bạn xác định nơi các sản phẩm, dịch vụ, cửa hàng, v.v. của bạn được đặt.

Localize Hoặc Regionalize Tiêu đề Và Mô tả

Mô tả meta không phải là một tín hiệu xếp hạng hoặc được sử dụng trong xếp hạng - ít nhất là đó là quan điểm của tôi - tuy nhiên, chúng ảnh hưởng đến việc bao nhiêu người nhấp vào trang web của bạn. Nhưng chỉ khi một công cụ tìm kiếm sử dụng các mô tả meta bạn tạo ra.

Thẻ tiêu đề, tuy nhiên, thực sự làm thay đổi, dựa trên kinh nghiệm của tôi, khi kết hợp với các yếu tố trên trang. Khi mô tả củng cố vùng hoặc thị trường mà tiêu đề hiển thị cho, bạn tạo ra một quảng cáo hấp dẫn cho người tiêu dùng nhấp vào.