Bkav Pro và VNDirect: Mối quan hệ phức tạp

Bkav Pro và VNDirect: Mối quan hệ phức tạp

Bài viết sẽ đi sâu vào mối quan hệ giữa CTCP Chứng khoán VNDirect và CTCP Phần mềm Diệt Virus BKAV (Bkav Pro), cùng những giao dịch và thông tin tài chính đáng chú ý liên quan đến hai doanh nghiệp này.

Mối Quan Hệ Hợp Tác

Mối quan hệ giữa CTCP Chứng khoán VNDirect và CTCP Phần mềm Diệt Virus BKAV (Bkav Pro) không chỉ dừng lại ở mức độ thông thường. Trong quá khứ, VNDirect đã từng có nhiều quan hệ hợp tác với nhóm Bkav, điển hình là việc lựa chọn Bkav eContract để thay thế hoàn toàn hợp đồng giấy trong các giao dịch của mình. Điều này cho thấy mức độ tin cậy và hợp tác chặt chẽ giữa hai bên.

VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi hàng chục tỷ đối với Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng- Ảnh 1.

VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi hàng chục tỷ đối với Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng- Ảnh 1.

Ngoài ra, VNDirect còn đứng ra làm tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu cho đợt phát hành huy động 170 tỷ đồng của Bkav Pro. Theo kế hoạch, số tiền này được Bkav Pro dùng để mở rộng và phát triển mảng Camera AI, một trong những lĩnh vực tiềm năng nhất hiện nay. Điều này cho thấy VNDirect không chỉ đơn thuần là một đối tác thương mại mà còn là một đối tác chiến lược trong việc hỗ trợ sự phát triển của Bkav Pro.

VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi hàng chục tỷ đối với Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng- Ảnh 2.

VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi hàng chục tỷ đối với Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng- Ảnh 2.

Thông Tin Tài Chính

Theo báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2023, VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi gần 31,6 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2023) đối với khách hàng là CTCP Phần mềm Diệt Virus BKAV (Bkav Pro). Tại thời điểm cuối năm 2023, VNDirect đang phải trích lập dự phòng hơn 22 tỷ đồng đối với khoản phải thu này.

VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi hàng chục tỷ đối với Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng- Ảnh 3.

VNDirect bất ngờ phát sinh khoản phải thu khó đòi hàng chục tỷ đối với Bkav Pro của ông Nguyễn Tử Quảng- Ảnh 3.

Trước đó, hồi giữa năm 2021, VNDirect đã đứng ra làm tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu cho đợt phát hành huy động 170 tỷ đồng của Bkav Pro. Theo kế hoạch, số tiền này được Bkav Pro dùng để mở rộng và phát triển mảng Camera AI, một trong những lĩnh vực tiềm năng nhất hiện nay. Bên cạnh đó cũng sẽ dành đầu tư mảng sản phẩm chuyển đổi số.

Tình Hình Kinh Doanh

Về tình hình kinh doanh, 6 tháng đầu năm 2023, Bkav Pro lãi ròng 4,4 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, trong năm 2021 và 2022, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuân sau thuế lần lượt ở mức 99,2 tỷ đồng và 40,4 tỷ đồng.

Thời điểm ngày 30/6/2023, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro ở mức 206,9 tỷ đồng, giảm 18,5% so với cuối tháng 6/2022. Tổng tài sản của doanh nghiệp này tại cùng thời điểm đạt 521,4 tỷ đồng, tổng nợ phải trả ở mức 314,5 tỷ đồng.

Về phía VNDirect, CTCK này vừa báo lãi trước thuế quý 4/2023 tăng đột biến 116 lần cùng kỳ 2022, đạt gần 992 tỷ đồng. Luỹ kế cả năm 2023, Lợi nhuận trước thuế đạt 2.482 tỷ đồng, tăng 44% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.018 tỷ đồng, cũng tăng 48% so với năm 2022.