Sự biến mất của nội dung trên Internet: Hậu quả và giải pháp

Sự biến mất của nội dung trên Internet: Hậu quả và giải pháp

Một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew tiết lộ tỷ lệ webpages biến mất từ năm 2013

Sự biến mất của liên kết trên Internet

Trong thời đại số hóa ngày nay, việc nghiên cứu về sự biến mất nội dung trên Internet trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Theo một nghiên cứu mới của Trung tâm Nghiên cứu Pew, 38% các trang web từ năm 2013 đã 'tan biến' sau một thập kỷ.

Phân tích được tiến hành vào tháng 10, tập trung vào các liên kết hỏng trên trang web của chính phủ, tin tức và trong phần 'Tham khảo' của các trang Wikipedia.

Các kết quả cho thấy rằng:

  • 23% các trang tin tức và 21% các trang web của chính phủ chứa ít nhất một liên kết hỏng
  • Các trang web cấp địa phương, đặc biệt là của các chính quyền thành phố, dễ bị hỏng liên kết hơn
  • 54% các trang Wikipedia chứa ít nhất một liên kết trong phần 'Tham khảo' chỉ đến một trang không tồn tại

Sự biến mất nội dung trên Mạng xã hội

Để tìm hiểu tác động của sự suy giảm số lượng nội dung trên mạng xã hội, Trung tâm Nghiên cứu Pew đã thu thập mẫu thời gian thực về các tweet trên X và theo dõi chúng trong ba tháng.

Nghiên cứu phát hiện rằng 'gần một phần năm tweet không còn hiển thị công khai trên trang web chỉ vài tháng sau khi được đăng.'

Trong 60% trường hợp này, tài khoản đăng tweet ban đầu đã được đặt ẩn, đình chỉ hoặc xóa.

Trong 40% còn lại, chủ tài khoản đã xóa tweet nhưng tài khoản vẫn tồn tại.

Xác định 'Liên kết và Trang web không thể truy cập'

Để mục đích của báo cáo này, Trung tâm Nghiên cứu Pew tập trung vào các trang không còn tồn tại khi xác định tính không thể truy cập.

Các định nghĩa khác, như nội dung đã thay đổi hoặc vấn đề về khả năng tiếp cận cho người mù màu, vượt ra khỏi phạm vi của nghiên cứu.

Nghiên cứu sử dụng một phương pháp cẩn thận, đếm các trang không thể truy cập nếu chúng trả về một trong chín mã lỗi, cho thấy trang web và/hoặc máy chủ chủ nhân không còn tồn tại hoặc đã trở nên không hoạt động.

Tại sao chúng ta cần quan tâm

Sự suy giảm số lượng nội dung trên Internet đặt ra những câu hỏi quan trọng về việc bảo tồn và tiếp cận các nội dung trực tuyến cho thế hệ tương lai.

Nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Pew khai sáng về quy mô của vấn đề này trên các không gian trực tuyến khác nhau, từ trang web của chính phủ và tin tức đến các nền tảng mạng xã hội.

Tỷ lệ cao của link rot và việc biến mất các trang web có ý nghĩa cho bất kỳ ai dựa vào Internet như một nguồn thông tin đáng tin cậy.

Điều này đặt ra thách thức cho việc trích dẫn nguồn trực tuyến, vì nội dung gốc có thể không còn truy cập được trong tương lai.