Manulife Việt Nam phát hiện lộ trình lừa đảo: Khiếu nại bảo hiểm để chiếm đoạt tiền khách hàng

Manulife Việt Nam phát hiện lộ trình lừa đảo: Khiếu nại bảo hiểm để chiếm đoạt tiền khách hàng

Manulife Việt Nam đã cảnh báo về tình trạng lợi dụng khiếu nại bảo hiểm để thu phí từ khách hàng Họ đã giải quyết gần 60% các khiếu nại và chi trả hơn 42000 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm mỗi tháng

Manulife Việt Nam thông báo với khách hàng về tình trạng một số cá nhân lợi dụng để thu phí khiếu nại cho gói bảo hiểm "Tâm an đầu tư". Công ty đã báo cáo các cá nhân này đến các cơ quan chức năng liên quan để xử lý và khuyến khích khách hàng gửi khiếu nại trực tiếp đến công ty để bảo đảm quyền lợi của mỗi khách hàng.

Theo thông báo của Manulife Việt Nam, mỗi tháng công ty chi trả trung bình cho hơn 42.000 yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Do đó, việc hủy bỏ hợp đồng trước hạn sẽ ảnh hưởng đến các quyền lợi tích luỹ và bảo vệ mà khách hàng đã xây dựng trước đó. Công ty khuyến cáo khách hàng cần xem xét cẩn trọng các ảnh hưởng về tài chính trước khi quyết định hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm và không nên bị ảnh hưởng bởi những tin đồn không chính xác.

Manulife Việt Nam phát hiện lộ trình lừa đảo: Khiếu nại bảo hiểm để chiếm đoạt tiền khách hàng

Tuy nhiên, Manulife Việt Nam khẳng định rằng họ sở hữu nguồn lực tài chính mạnh mẽ và có khả năng thanh toán vượt xa yêu cầu luật định để đảm bảo cam kết với khách hàng. Bên cạnh đó, họ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng và ban ngành liên quan để xử lý triệt để các khiếu nại của khách hàng mua bảo hiểm thông qua Ngân hàng SCB.

Kể từ khi ngân hàng SCB gặp khủng hoảng vào đầu tháng 10-2022, Manulife Việt Nam đã ghi nhận sự tăng đáng kể các khiếu nại từ khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm "Tâm an đầu tư". Để giải quyết vấn đề này, Manulife đã tích cực hợp tác với các cơ quan ban ngành và huy động nguồn lực để giải quyết các khiếu nại nhanh chóng và cam kết đặt khách hàng làm trung tâm.

Manulife Việt Nam thông báo đã hoàn tất giải quyết gần 60% các khiếu nại của khách hàng SCB từ ngày 26-4 đến nay, và đang tiếp tục giải quyết 40% các khiếu nại còn lại. Để đảm bảo tính khách quan và thấu đáo trong quá trình giải quyết khiếu nại, Manulife Việt Nam đã thuê đơn vị điều tra thứ ba tham gia vào quá trình đánh giá.

Manulife Việt Nam đã cam kết sẽ tiếp cận từng khách hàng liên quan đến kết quả khiếu nại, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết về quyết định từ chối của công ty bảo hiểm này. Nếu cần thiết, Manulife sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện các bước tiếp theo để giải quyết vấn đề.