Cuộc cách mạng di động: Kết thúc thời đại 'cục gạch' từ 1/3/2024

Cuộc cách mạng di động: Kết thúc thời đại 'cục gạch' từ 1/3/2024

Thách thức và cơ hội khi công nghệ 2G sẽ không còn tồn tại, người dùng cần nên lưu ý

Bước Đi Mới Trên Hành Trình Công Nghệ

Cuộc cách mạng di động đã bắt đầu khi Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo việc chấm dứt công nghệ 2G từ ngày 1/3/2024. Từ ngày này, các máy điện thoại di động mặt đất 2G không chứng nhận hợp quy sẽ không còn kết nối được vào mạng di động. Điều này đặt ra thách thức lớn đối với người dùng sử dụng các mẫu 'cục gạch' truyền thống.

Nhiều mẫu điện thoại sẽ thành 'cục gạch' từ 1/3/2024, người dùng cần nên lưu ý- Ảnh 1.

Nhiều mẫu điện thoại sẽ thành

Hành Trình Chuyển Đổi và Hỗ Trợ Người Dùng

Việc chấm dứt công nghệ 2G là bước quan trọng để thúc đẩy việc phổ cập điện thoại thông minh và cải thiện chất lượng mạng 4G. Tuy nhiên, để không bỏ lỡ bất kỳ người dùng nào, các cơ quan chức năng cùng các nhà mạng đã chuẩn bị kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi tối ưu cho người dùng. Người dùng có thể tra cứu danh sách các dòng máy 2G được chứng nhận hợp quy trên trang web chính thức của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Nhiều mẫu điện thoại sẽ thành 'cục gạch' từ 1/3/2024, người dùng cần nên lưu ý- Ảnh 2.

Nhiều mẫu điện thoại sẽ thành

Cơ Hội và Tương Lai của Công Nghệ Di Động

Việc kết thúc công nghệ 2G mở ra cơ hội cho việc phát triển các công nghệ viễn thông hiện đại hơn. Từ việc tối ưu chi phí vận hành và khai thác đến cải thiện chất lượng dịch vụ cho người dân, cuộc cách mạng di động đánh dấu bước tiến lớn trong ngành viễn thông. Điều này cũng thúc đẩy người dùng chuyển đổi sang sử dụng điện thoại thông minh, góp phần tạo ra một môi trường kết nối trực tuyến hiệu quả hơn.

Nhiều mẫu điện thoại sẽ thành 'cục gạch' từ 1/3/2024, người dùng cần nên lưu ý- Ảnh 3.

Nhiều mẫu điện thoại sẽ thành