Brave Search ra mắt CodeLLM: Trợ giúp lập trình dựa trên Mistral AI

Brave Search ra mắt CodeLLM: Trợ giúp lập trình dựa trên Mistral AI

Brave Search đã công bố tích hợp một tính năng mới, CodeLLM, tăng cường kết quả tìm kiếm cho các truy vấn liên quan đến lập trình.

Thông Tin Tổng Quan

Brave Search vừa công bố việc tích hợp một tính năng mới, CodeLLM, tăng cường kết quả tìm kiếm cho các truy vấn liên quan đến lập trình.

CodeLLM kết hợp khả năng tìm kiếm của Brave với sức mạnh của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) để cung cấp các đoạn mã nguồn, giải thích chi tiết và nguồn trích dẫn liên quan đến các truy vấn lập trình viên.

Tài Nguyên Mới Cho Hỗ Trợ Lập Trình

CodeLLM được thiết kế để hỗ trợ các lập trình viên bằng cách cung cấp các đoạn mã nguồn được tạo bởi trí tuệ nhân tạo dựa trên kết quả tìm kiếm, kèm theo giải thích từng bước và nguồn trích dẫn để tham khảo và xác minh.

Nó được xây dựng trên nền tảng của Mistral, một mô hình ngôn ngữ tiên tiến có khả năng tạo ra mã từ các yêu cầu văn bản.

Tính Sẵn Có

CodeLLM sẵn sàng ngay lập tức cho tất cả người dùng Brave Search trên cả máy tính và di động mà không cần điều chỉnh cài đặt hoặc tải thêm phần mềm.

Brave dự định tiếp tục cải thiện khả năng của CodeLLM và cung cấp kết quả thông qua API Brave Search cho các ứng dụng của bên thứ ba trong tương lai gần.

Về Brave Search

Việc ra mắt CodeLLM đến hai năm sau khi Brave Search được giới thiệu là một lựa chọn độc lập so với các công cụ tìm kiếm phổ biến như Google.

Brave khẳng định rằng công cụ tìm kiếm của họ không theo dõi người dùng hoặc thu thập dữ liệu cá nhân.

Chỉ số tìm kiếm của Brave được rút ra từ Dự Án Khám Phá Web (WDP), chứa hơn 20 tỷ trang chất lượng, với 700 triệu trang được lập chỉ mục hàng ngày.

Theo dữ liệu của công ty, Brave Search phục vụ hơn 25 triệu truy vấn mỗi ngày.