Ngôn ngữ:

Thuật ngữ

Nhập nội dung cần tìm...

Thị trường tiêu dùng (Consumer Market) là gì ?

Thị trường tiêu dùng (Consumer Market) là gì ? Thị trường tiêu dùng khác như thế nào so với thị trường doanh nghiệp?

Môi trường vi mô (Microenvironment) là gì? Các nhân tố và Ví dụ

Môi trường vi mô - Micro-environment là gì? Trình bày các nhân tố trong môi trường vĩ mô dưới dạng sơ đô. Phân tích các tác động của các yếu tố trong môi trường vĩ mô đến hoạt động Marketing của doan...

Môi trường vĩ mô (Macroenvironment) là gì? Ví dụ thực tế

Môi trường vĩ mô (Thuật ngữ tiếng Anh: Macro-environment) là gì? Có bao nhiêu yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô? Các yếu tố ấy ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

CRM - Customer Relationship Management là gì?

CRM, viết tắt của Customer Relationship Management, tạm dịch là Hệ thống quản trị mối quan hệ khách hàng, là hệ thống quản lý việc tiếp xúc giữa doanh nghiệp và khách hàng. Hệ thống này bao gồm công n...

Khách hàng tiềm năng là gì? Vai trò của khách hàng tiềm năng trong Marketing

Khái niệm về khách hàng tiềm năng. Vai trò của khách hàng tiềm năng trong Marketing. Các phương pháp xác định khách hàng tiềm năng.

Quản trị Marketing là gì? Khái niệm - Chức năng - Công việc

Quản trị Marketing là gì? Phân tích vai trò của người quản trị Marketing. Liệc kê các công tác, công việc của quản trị Marketing. Tổng quan quy trình quản trị Marketing.

Thị trường (market) là gì? Kết cấu & Phân loại thị trường

Thị trường là gì theo định nghĩa thông dụng lẫn định nghĩa trong Marketing? Thị trường có thể được phân thành bao nhiêu loại? Có bao nhiêu thành tố cơ bản cấu tạo nên thị trường?

Marketing offerings: Khái niệm và phân loại

Thế nào là Marketing offerings? Marketing offering có phải là sản phẩm hay dịch vụ? Làm thế nào để phân biệt giữa sản phẩm và dịch vụ?

Nhu cầu là gì? Phân biệt nhu cầu, mong muốn và cầu thị trường

Nhu cầu là gì? Mong muốn là gì? Cầu thị trường là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa nhu cầu, mong muốn và cầu thị trường?

Marketing là gì? Khái niệm | Định nghĩa | Phân tích vai trò

Khái niệm về Marketing, vai trò và ý nghĩa của Marketing đối với doanh nghiệp nói riêng và xã hội nói chung, các phương pháp học tập Marketing hiệu quả...

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!