Ngôn ngữ:

Thuật ngữ

Nhập nội dung cần tìm...

Marketing Myopia (Thiển cận Marketing) là gì? Khái niệm & Ví dụ

Marketing Myopia (Thiển cận Marketing) là gì? Tác hại của nó trong hoạt động Marketing của doanh nghiệp nói chung cũng như hiệu quả kinh doanh nói riêng. Một số ví dụ tiêu biểu về Marketing Myopia.

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì?

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì? Liệt kê các công việc thuộc phạm vi quản trị chuỗi cung ứng.

Bán hàng cá nhân (Personal Selling) là gì?

Thế nào là bán hàng cá nhân (Personal Selling)? Vai trò của bán hàng cá nhân trong hoạt động của doanh nghiệp? Ưu và nhược điểm của bán hàng cá nhân so với các công cụ Promotional Tool khác?

Giá trị khách hàng (customer value) là gì?

Định nghĩa về giá trị khách hàng (customer value) trong Marketing. Vai trò của giá trị khách hàng đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Cách thức để doanh nghiệp tạo ra giá trị khách hàng.

Trung gian phân phối là gì? Vai trò của trung gian phân phối

Thế nào là trung gian phân phối? Các trung gian phân phối có thể phân thành những loại nào? Trung gian phân phối có vai trò gì đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

Marketing logistics là gì?

Marketing logistics (hay còn gọi tắt là logistics) là công việc bao gồm lên kế hoạch, thực hiện và kiểm soát luồn dịch chuyển của nguyên liệu đầu vào cũng như là sản phẩm đầu ra cùng những thông tin l...

Phân tích SWOT là gì? Hướng dẫn lập ma trận SWOT

Khái niệm: SWOT là sơ đồ thể hiện sự đánh giá tổng thể về 4 khía cạnh của một tổ chức bao gồm: Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức, từ đó đưa ra giải pháp cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề của doa...

Thương hiệu (Brand) là gì?

Thương hiệu (Brand) là gì? Liệt kê các yếu tố cấu thành nên thương hiệu. Ví dụ về thương hiệu.

Nhãn hiệu là gì? Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu là gì? Sự khác biệt giữa nhãn hiệu và thương hiệu

Thị trường doanh nghiệp (Business Market) là gì ?

Thị trường (Business Market) là gì ? Khái niệm - Phân tích những nét đặc trưng của Thị trường doanh nghiệp so với thị trường tiêu dùng.

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!