Ngôn ngữ:

Thuật ngữ

Nhập nội dung cần tìm...

Buzz Marketing là gì? Cách để tạo ra Buzz Marketing

Buzz Marketing là gì? Phân tích chi tiết khái niệm và ví dụ điển hình về Buzz Marketing. Cách để tạo ra Buzz Marketing trong thời điểm hiện nay. Ưu và nhược điểm của Buzz Marketing.

Người tiêu dùng (consumer) là gì? Hành vi người tiêu dùng là gì?

Người tiêu dùng (consumer) là gì? Hành vi người tiêu dùng (consumer behavior) là gì? Làm thế nào để phân biệt giữa người tiêu dùng và khách hàng (customer)?

Selective Attention là gì? Ví dụ và phân tích

Selective Attention là gì? Các ví dụ về selective attention trong đời sống thực tế. Trạng thái Overselective là gì và có tác động như thế nào đến khả năng nhận thức, đánh giá của con người?

Quảng cáo truyền miệng (Word of mouth) là gì? Vì sao nó lại quan trọng?

Quảng cáo truyền miệng (Word of mouth) là gì? Vai trò và tầm ảnh hưởng của nó đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp. Phương pháp giúp doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động quảng cáo truyền miệng.

Brand equity (Tài sản thương hiệu) là gì? Đặc điểm - Vai trò - Ý nghĩa

Brand equity (Tài sản thương hiệu) là gì? Các yếu tố cấu thành nên Brand Equity. Đặc điểm, vai trò & ý nghĩa của Brand Equity đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp.

Outbound Marketing là gì?

Outbound Marketing là gì? Outbound Marketing khác biệt như thế nào so với Inbound Marketing. Tương lai của Outbound Marketing sẽ ra sao?

Inbound Marketing là gì? Mô hình & Cách thức hoạt động

Inbound Marketing là gì? So sánh giữa Inbound Marketing và Outbound Marketing. Mô hình Inbound Marketing. Ưu và nhược điểm của Inbound Marketing

Copywriting là gì? Nghề copywriter gồm những công việc gì?

Copywriting là gì? Nghề copywriter làm những công việc gì, trong những môi trường nào? Các trường phái copywriter hiện nay

Mục tiêu Marketing là gì? Phân loại và ví dụ

Mục tiêu Marketing là gì? Phân loại các mục tiêu Marketing. Các ví dụ điển hình về mục tiêu Marketing

F&B là gì? Phân biệt giữa F&B và Dịch vụ - Các đặc trưng riêng của ngành F&B

Khái niệm F&B? Phân biệt giữa F&B và ngành dịch vụ. Những đặc trưng riêng của ngành F&B mà doanh nghiệp và những người làm Marketing cần lưu ý

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!