Ngôn ngữ:

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì?

Khái niệm quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng

Quản trị (quản lý) chuỗi cung ứng là gì? - FAQ

Quản trị chuỗi cung ứng là tập hợp công tác quản lý các luồng lưu thông lưu thông của nguyên vật liệu, hàng hóa thành phẩm, và các thông tin liên quan giữa các thành viên tham gia trong chuỗi cung ứng, bao gồm nhà cung cấp, bản thân doanh nghiệp, nhà phân phốingười tiêu dùng.

Sơ đồ quản trị chuỗi cung ứng

Sơ đồ quản trị chuỗi cung ứng

Công việc của người quản trị chuỗi cung ứng bao gồm những gì? - FAQ

Nhiệm vụ của người quản trị chuỗi cung ứng là liên kết các hoạt động của các nhà cung cấp, các đại lý mua bán, người tiêu dùng, cùng các thành viên khác tham gia trong chuỗi cung ứng, sao cho công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu khớp với lịch trình sản xuất của công ty, thành phẩm được vận chuyển đến tay người tiêu dùng đúng lúc, đúng số lượng, cũng như bộ phận marketing của công ty thu thập được các thông tin cần thiết trong quá trình vận hành chuỗi cung ứng. Nhiệm vụ ấy sẽ bao gồm các công việc như:

  • Dự đoán số lượng thành phẩm cần sản xuất, số lượng nguyên vật liệu cần mua về.
  • Thu thập, tổng hợp, lưu trữ, sắp xếp thông tin của các nhà cung ứng, đại lý phân phối.
  • Lên kế hạch sản xuất với tiến độ phù hợp với số lượng đơn hàng.
  • Quản lý hàng tồn kho, kho bãi.
  • Quản lý quá trình vận chuyển nguyên vật liệu, hàng hóa.
Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!