Ngôn ngữ:

Nhãn hiệu (Label/Logo) là gì? So sánh Nhãn hiệu vs Thương hiệu

Định nghĩa về nhãn hiệu (label/logo) trong Marketing

Nhãn hiệu (Label/Logo) là gì? - FAQ

Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt giữa các sản phẩm hoặc các doanh nghiệp. Trên thực tế, nhãn hiệu có thể là tên gọi, ký hiệu hoặc hình ảnh (logo) hoặc là sự kết hợp của những thành phần trên.

Nhãn hiệu Omo

Nhãn hiệu của sản phẩm OMO

Nhãn hiệu CocaCola

Nhãn hiệu của sản phẩm nước giải khát Cocacola

Nhãn hiệu Nike

Nhãn hiệu của sản phẩm giầy Nike

Nhãn hiệu Pepsi

Nhãn hiệu của sản phẩm nước giải khát Pepsi

Nhãn hiệu xe Porsche

Nhãn hiệu của sản phẩm xe hơi Porsche

Nhãn hiệu Microsoft

Nhãn hiệu của tập đoàn Microsoft

Cần phân biệt rõ khái niệm giữa nhãn hiệu và thương hiệu.

Nhãn hiệu Thương hiệu

- Là tên gọi, ký hiệu hoặc hình ảnh (logo) hoặc là sự kết hợp của cả 2 yếu tố

- Là hình thức bên ngoài

- Là giá trị gắn liền với nhãn hiệu, sản phẩm, hay doanh nghiệp: Uy tín, mức độ hài lòng, phong cách phục vụ, phân khúc thị trường...

- Là giá trị chứa đựng bên trong

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!