Ngôn ngữ:

Nhãn hiệu là gì? Phân biệt nhãn hiệu và thương hiệu

Nhãn hiệu là gì?

Nhãn (nhãn hiệu) là dấu hiệu dùng để phân biệt giữa các sản phẩm hoặc doanh nghiệp. Trên thực tế, nhãn hiệu có thể là tên, dấu hiệu hoặc hình ảnh (logo) hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên.

Nhãn hiệu Omo

Nhãn hiệu OMO

Nhãn hiệu CocaCola

Nhãn hiệu nước giải khát CocaCola

Nhãn hiệu Nike

Nhãn hiệu thời trang thể thao Nike

Nhãn hiệu Pepsi

Nhãn hiệu Pepsi

Nhãn hiệu xe Porsche

Nhãn hiệu Porsche

Nhãn hiệu Microsoft

Nhãn hiệu Microsoft

Cần phân biệt rõ khái niệm giữa nhãn hiệu và thương hiệu.

Nhãn hiệu Thương hiệu

- Là tên gọi, ký hiệu hoặc hình ảnh (logo) hoặc là sự kết hợp của cả 2 yếu tố

- Là tên, biểu tượng hoặc hình ảnh (logo) hoặc sự kết hợp của cả hai

- Là hình thức bên ngoài

- Là giá trị gắn liền với thương hiệu, sản phẩm, doanh nghiệp: Uy tín, sự hài lòng, phong cách phục vụ, phân khúc thị trường ...

- Là giá trị chứa bên trong

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!