Ngôn ngữ:

Marketing căn bản

Nhập nội dung cần tìm...

Chiến lược giá hớt ván sữa (Market-Skimming Pricing) là gì? Các bước triển khai

Giá hớt ván sữa, hay còn gọi là Chiến lược giá hớt ván sữa, là một trong những chiến lược giá cơ bản của Marketing được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường mới. Chiến lược này đòi hỏi doa...

Phân tích yếu tố Môi trường văn hóa trong môi trường Vĩ Mô

Phân tích yếu tố Môi trường văn hóa trong môi trường Vĩ Mô là một chủ đề được quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Với sự phát triển dân số và các xu hướng thay đổi của Môi trường văn hóa, doanh...

Phân tích yếu tố Môi trường chính trị - xã hội trong môi trường Vĩ Mô

Phân tích yếu tố Môi trường chính trị - xã hội trong môi trường Vĩ Mô là một chủ đề được quan tâm rất nhiều trong thời gian gần đây. Với sự phát triển nhanh chóng của dân số và các yếu tố Môi trường c...

Phân tích yếu tố Công nghệ trong môi trường Vĩ Mô

Môi trường Vĩ Mô đang trở thành một thế giới kinh doanh đầy thách thức và cơ hội. Trong bối cảnh này, yếu tố Công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. T...

Phân tích yếu tố Môi trường tự nhiên trong môi trường Vĩ Mô

Phân tích yếu tố Môi trường tự nhiên trong môi trường Vĩ Mô là một chủ đề đang được quan tâm tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh doanh. Với sự phát triển dân số và xu hướng thay đổi của Môi...

Phân tích yếu tố Nền kinh tế trong môi trường Vĩ Mô

Như một doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh tế đang thay đổi nhanh chóng, việc hiểu rõ và phân tích các yếu tố của nền kinh tế trong môi trường Vĩ Mô là cực kỳ quan trọng. Việc này giúp cho d...

Phân tích yếu tố Đặc điểm nhân khẩu học/dân số học trong môi trường Vĩ Mô

Đặc điểm nhân khẩu học và dân số học đóng vai trò quan trọng trong môi trường kinh doanh ngày nay. Vĩ Mô là một trong những địa điểm có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và dân số trong thời gian gần đ...

Phân tích Nhân tố Cộng đồng trong môi trường vi mô

Nhân tố cộng đồng là khái niệm quan trọng trong môi trường vi mô. Nó ảnh hưởng đến hoạt động marketing và hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp. Để tối đa hóa cơ hội từ nhân tố cộng đồng đến doanh...

Phân tích Nhân tố Đối thủ cạnh tranh trong môi trường vi mô

Môi trường vi mô là một trong những yếu tố quan trọng của một doanh nghiệp. Trong môi trường đầy cạnh tranh hiện nay, phân tích đối thủ cạnh tranh là một trong những bước quan trọng để đưa ra các chiế...

Phân tích Nhân tố Khách hàng trong môi trường vi mô

Môi trường vi mô là một khái niệm được sử dụng để chỉ những yếu tố tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp. Trong môi trường vi mô, nhân tố khách hàng đóng vai trò quan trọng...

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!