Ngôn ngữ:

Marketing căn bản

Nhập nội dung cần tìm...

Quá trình quyết định mua hàng của người tiêu dùng

Quá trình quyết định mua hàng của người tiêu dùng trải qua những giai đoạn nào? Nội dung chi tiết, các khía cạnh liên quan trong mỗi giai đoạn ra sao?

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng

Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua hàng của người tiêu dùng? Những yếu tố ấy là gì?

Định vị sản phẩm/dịch vụ trong Marketing

Thế nào là định vị sản phẩm/dịch vụ? Có bao nhiêu chiến lược định vị sản phẩm/dịch vụ? Cách thức thực hiện ra sao?

Khác biệt hóa (differentiation) là gì? Các phương pháp khác biệt hóa trong Marketing

Khác biệt hóa (differentiation) là gì? Khái niệm về Khác biệt hóa (differentiation) trong Marketing. Có bao nhiêu phương pháp giúp doanh nghiệp có thể tạo ra được giá trị khác biệt (khác biệt hóa) cho...

Tổng quan về quy trình hoạt động Marketing

Quá trình hoạt động Marketing của doanh nghiệp trải qua những giai đoạn nào? Nội dung cụ thể của mỗi giai đoạn là gì?

Phân khúc thị trường là gì? Các phương pháp phân khúc thị trường phổ biến trong Marketing

Thế nào là phân khúc thị trường? Có bao nhiêu định nghĩa về phân khúc thị trường? Tại sao doanh nghiệp phải phân khúc thị trường? Các phương pháp phân khúc thị trường phổ biến trong Marketing.

Khách hàng mục tiêu là gì? Chiến lược chọn thị trường mục tiêu trong Marketing

Khách hàng/thị trường mục tiêu (target customer/target market) là gì? Vai trò của khách hàng/thị trường mục tiêu trong Marketing. Làm thế nào & chiến lược để doanh nghiệp xác định, chọn đúng thị trườn...

Marketing mix là gì? Xây dựng chiến lược Marketing Mix 4Ps

Khái niệm và vai trò của Marketing mix. Liệt kê và phân tích các loại Marketing mix được áp dụng phổ biến ở các doanh nghiệp: 4Ps, 7Ps, 4As, 4Os

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!