Ngôn ngữ:

Marketing căn bản

Nhập nội dung cần tìm...

Quy trình phân tích & nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Trong Marketing, Việc phân tích đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Quy trình phân tích, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong Marketing bao gồm 3 bước: Xác định các đối thủ cạnh...

Kênh phân phối là gì? Các loại hình kênh phân phối phổ biến

Có bao nhiêu loại hình kênh phân phối trong Marketing? Mỗi loại hình kênh phân phối có những ưu và nhược điểm nào? Mô hình hoạt động ra sao?

Quảng cáo là gì? Các bước xây dựng chiến dịch quảng cáo

Quảng cáo là gì? Các bước để xây dựng nên một chiến dịch quảng cáo. Nội dung thực hiện, những điểm cần lưu ý của từng bước trong quá trình triển khai.

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm

Có bao nhiêu yếu tố ảnh hưởng đến việc định giá sản phẩm? Những yếu tố ấy là gì? Tác động của mỗi yếu tố đến việc định giá ra sao?

Chiến lược giá là gì? Các chiến lược giá phổ biến trong Marketing

Chiến lược giá là gì? Liệt kê & Phân tích các chiến lược giá phổ biến trong Marketing. Các chiến lược giá này được sử dụng cho những mục đích nào? Cách thức triển khai của mỗi chiến lược giá như thế n...

Các phương pháp định giá sản phẩm trong marketing

Có bao nhiêu phương pháp định giá sản phẩm trong Marketing? Cách thức thực hiện của từng phương thức ra sao? Các phương thức ấy nên áp dụng với những loại sản phẩm/dịch vụ nào?

Chu kỳ sống của sản phẩm / dịch vụ - Product Life Cycle (PLC)

Chu kỳ sống (vòng đời) của sản phẩm / dịch vụ - Product Life Cycle (PLC) là gì? Các giai đoạn cơ bản trong một chu kỳ sống của một sản phẩm bất kỳ. Đặc điểm và chiến lược Marketing phù hợp của sản phẩ...

Quá trình phát triển sản phẩm mới

Quá trình phát triển sản phẩm mới bao gồm mấy giai đoạn? Mỗi gia đoạn đóng vai trò như thế nào trong việc cấu thành nên đặc tính của sản phẩm?

Sản phẩm/dịch vụ là gì? Phân loại sản phẩm/dịch vụ

Các sản phẩm/dịch vụ nhìn chung có thể phân thành bao nhiêu loại dưới góc độ Marketing? Mỗi loại sẽ có những đặc điểm, tính chất gì?

Cấu trúc của sản phẩm & dịch vụ trong Marketing

Trong Marketing, cấu trúc của sản phẩm/dịch vụ gồm những thành phần nào? Từng thành phần ấy có vai trò và ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động Marketing của doanh nghiệp?

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!