Ngôn ngữ:

Marketing căn bản

Marketing căn bản

Tập hợp các bài giảng về kiến thức Marketing căn bản: Nguyên lý & quá trình hoạt động marketing, cách thức xây dựng chiến lược marketing, các phương pháp lập kế hoạch Marketing, phát triển sản phẩm mới, định giá, phân phối, quảng bá và truyền thông...

Marketing căn bản

Nhập nội dung cần tìm...

Chiến lược Định Vị More For The Same? Ưu và Nhược điểm

Định vị More For The Same là một chiến lược marketing được sử dụng phổ biến trong các lĩnh vực kinh doanh. Nó cho phép các doanh nghiệp tận dụng những kết quả đã đạt được và tăng cường vị thế của mình...

Chiến lược Định Vị More For More là gì? Ưu và Nhược điểm

Chiến lược Định Vị More For More là một trong những chiến lược quan trọng trong lĩnh vực marketing hiện nay. Với sự phát triển của công nghệ và sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc áp dụng chiến lược...

Phương pháp phân khúc thị trường theo hành vi tiêu dùng (Behavioral Segmentation)

Phân khúc thị trường theo hành vi tiêu dùng (Behavioral Segmentation) là một phương pháp phân tích thị trường được sử dụng để hiểu rõ hơn về nhóm khách hàng và tập trung vào hành vi tiêu dùng của họ....

Phương pháp phân khúc thị trường theo đặc điểm đặc điểm tâm lý xã hội (Psychographics Segmentation)

Phân khúc thị trường theo đặc điểm tâm lý xã hội (Psychographics Segmentation) là một phương pháp phân tích và phân loại khách hàng dựa trên các đặc điểm tâm lý, như giá trị, sở thích, lối sống, thái...

Phương pháp phân khúc thị trường theo đặc điểm dân số học (Demographical Segmentation)

Phân khúc thị trường theo đặc điểm dân số học là một trong những phương pháp giúp các doanh nghiệp xác định khách hàng mục tiêu một cách chính xác. Việc phân tích dữ liệu về đặc điểm dân số học giúp c...

Phương pháp phân khúc thị trường theo vị trí địa lý (Geographical Segmentation)

Phân khúc thị trường theo vị trí địa lý là một phương pháp phân tích thị trường quan trọng giúp các doanh nghiệp hiểu rõ hơn về khách hàng của mình và đưa ra các chiến lược kinh doanh phù hợp. Bằng cá...

Giai đoạn Suy thoái trong chu kỳ sống của sản phẩm (PLC)

Giai đoạn suy thoái trong chu kỳ sống của sản phẩm (PLC) là một chủ đề quan trọng trong lĩnh vực Marketing. Những sản phẩm được ra mắt sẽ trải qua một chu kỳ sống từ giai đoạn đưa ra thị trường, phát...

Giai đoạn Bão hòa trong chu kỳ sống của sản phẩm (PLC)

Giai đoạn bão hòa trong chu kỳ sống của sản phẩm (PLC) là một trong những vấn đề quan trọng mà các nhà kinh doanh cần phải quan tâm. Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh chóng, chu kỳ sống của sả...

Giai đoạn Tăng trưởng trong chu kỳ sống của sản phẩm (PLC)

Sản phẩm (PLC) là một sản phẩm có chu kỳ sống rõ ràng và có các giai đoạn khác nhau trong quá trình phát triển. Giai đoạn tăng trưởng trong chu kỳ sống của sản phẩm là giai đoạn quan trọng nhất, đó là...

Giai đoạn Thâm nhập (Triển khai) trong chu kỳ sống của sản phẩm (PLC)

Trong quá trình phát triển sản phẩm, giai đoạn thâm nhập là một trong những giai đoạn quan trọng nhất. Đây là giai đoạn mà sản phẩm mới được giới thiệu vào thị trường và cần phải thu hút được sự chú ý...

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!