Ngôn ngữ:

Marketing căn bản

Nhập nội dung cần tìm...

Bán lẻ (Retail) là gì? Các loại hình bán lẻ (Retailer) trong Marketing

Giải thích khái niệm/định nghĩa về bán lẻ (retail), nhà bán lẻ (retailer). Các tiêu chí để phân loại nhà bán lẻ. Các loại mô hình nhà bán lẻ phổ biến trong Marketing.

Co-branding (Hợp tác thương hiệu) là gì? Xây dựng chiến dịch Co-branding

Co-branding là một dạng chiến lược Marketing không quá mới nhưng vẫn được áp dụng rộng rãi trong những năm gần đây để tăng sự hiện diện của thương hiệu và thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm năng hơn....

Quy trình xây dựng giá trị tài sản thương hiệu (Brand Equity)

Quy trình xây dựng giá trị tài sản của một thương hiệu từ lúc chưa hình thành đến giai đoạn phát triển vững mạnh

Quy trình nghiên cứu thị trường (nghiên cứu Marketing)

Các bước cần thực hiện trong quy trình nghiên cứu thị trường (nghiên cứu Marketing) dưới dạng sơ đồ. Phân tích chi tiết từng bước thực hiện.

Chiến lược thay đổi giá trong Marketing

Doanh nghiệp cần có những chiến lược thay đổi giá nào khi thị trường biến động? Nội dung thực hiện các chiến lược đó là gì?

Quy trình bán hàng cá nhân

Quy trình bán hàng cá nhân trải qua các bước nào? Nội dung và đặc điểm của từng bước là gì?

Xúc tiến bán hàng/thương mại (Sales Promotion) trong Marketing

Xúc tiến bán hàng/thương mại (Sales Promotion) là gì? Xúc tiến bán hàng/thương mại có vai trò gì đối với doanh nghiệp nói chung và hoạt đông Marketing nói riêng? Có bao nhiêu công cụ xúc tiến bán hàng...

Quy trình phân tích & nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Trong Marketing, Việc phân tích đối thủ cạnh tranh giúp doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Quy trình phân tích, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong Marketing bao gồm 3 bước: Xác định các đối thủ cạnh...

Kênh phân phối là gì? Các loại hình kênh phân phối phổ biến

Có bao nhiêu loại hình kênh phân phối trong Marketing? Mỗi loại hình kênh phân phối có những ưu và nhược điểm nào? Mô hình hoạt động ra sao?

Quảng cáo là gì? Các bước xây dựng chiến dịch quảng cáo

Quảng cáo là gì? Các bước để xây dựng nên một chiến dịch quảng cáo. Nội dung thực hiện, những điểm cần lưu ý của từng bước trong quá trình triển khai.

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!