Ngôn ngữ:

Ebook - Tài liệu

Nhập nội dung cần tìm...

Principles of Marketing - Mua/Free Download (PDF)

Sở hữu ngay quyển giáo trình nổi tiếng nhất thế giới về lý thuyết Marketing căn bản, được biên soạn bởi cha đẻ của ngành Marketing hiện đại: Philip Kotler

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) Mua/Free Download

Consumer Behavior - Building Marketing Strategy (PDF) - Tác giả: Del I. Hawkins & David L. Mothersbaugh - Quyển giáo trình tập trung khai thác sâu về một chủ đề cụ thể trong Marketing: Hành vi người t...

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!