Ngôn ngữ:

Ebook - Tài liệu

Ebook - Tài liệu

Tổng hợp các Ebook - Tài liệu - Giáo trình (miễn phí & có phí) nổi tiếng trong các lĩnh vực liên quan đến Marketing, được các giảng viên, sinh viên ở các trường đại học nổi tiếng, các doanh nghiệp ưu tiên lựa chọn.

Ebook - Tài liệu

Nhập nội dung cần tìm...

Marketing Communications: Integrating Offline and Online with Social Media

Marketing Communications: Integrating offline and online with social Media (PDF) - Tác giả: PR Smith, Ze Zook - Quyển giáo trình đào sâu về chủ đền truyền thông trong Marketing, cách kết hợp truyền th...

The small business Online Marketing handbook (PDF) Free Download

The small business Online Marketing handbook (PDF) - Tác giả: Annie Tsai - Quyển giáo trình với kích cở của một cuốn sổ tay giúp bạn nắm vững các vấn đề cơ bản trong Marketing Online đối với một doanh...

Public Relation for Dummies 2nd edition (PDF) Download

Public Relation for Dummies 2nd edition (PDF) - Tác giả: Eric Yaverbaum, Robert Fly and Isle Benun - Quyển giáo trình dành cho những người mới bắt đầu làm quen với PR

Essentials of Marketing - McCarthy (PDF) Mua/Free Download

Essentials of Marketing - Quyển giáo trình được xem là có thể sử dụng thay thế Principles of Marketing của Philip Kotler, dành cho những người muốn tìm hiểu về kiến thức Marketing căn bản.

Facebook Marketing for Dummies - John Haydon (PDF) Free Download

Facebook Marketing for Dummies (PDF) - Tác giả: John Haydon - Quyển giáo trình "cực hay và hiệu quả" dành cho những người mới bắt đầu tìm hiểu về lĩnh vực Facebook Marketing.

Marketing for Hospitality and Tourism - Mua/Free Download (PDF)

Marketing for Hospitality and Tourism (Marketing trong ngành Nhà hàng - Khách sạn - Du lịch) - Mua/Free Download (PDF) - Tác giả: Philip Kotler, John T. Bowen, James Makens, Seyhmus Baloglu

Marketing Strategy (PDF) - Ferrel & Hartline - Mua/Free download

Marketing Strategy (PDF) - Tác giả: O.C. Ferral, Michael D. Hartline - Quyển giáo trình tập trung bàn luận về các vấn đề liên quan đến lập chiến lược Marketing.

Content Marketing for Dummies - Paul Clifford (PDF) Free Download

Content Marketing for Dummies - Tác giả: Paul Clifford - Quyển giáo trình dành cho những ai muốn tìm hiểu về Content Marketing một cách bài bản và dễ dàng.

International Marketing & Export Management - Mua/Free download (PDF)

International Marketing & Export Management - Quyển giáo trình vô cùng nổi tiếng về Marketing quốc tế và Quản trị Xuất khẩu, được sử dụng phổ biến ở các trường đại học và các doanh nghiệp.

Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital (Free PDF)

Marketing 4.0: Moving from Traditional to Digital - quyển giáo trình biên soạn bởi Philip Kotler nói về sự chuyển dịch của hoạt động Marketing từ hình thức truyền thống sang kỹ thuật số

Bài đăng được tài trợ
Loading...

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!